Education.com.vn

Cách học sử nhanh

Cách học sử nhanh

Bạn có biết Cách học sử nhanh ? Lịch sử được coi là môn học khó nhằn, thách thức học sinh bởi khối lượng kiến thức, sự kiện lớn khó ghi nhớ và dễ bị nhầm lẫn. Với 8 cách học sử nhanh sẽ giúp các bạn học sinh chinh phục bộ môn này. Môn […]

Cách viết một kế hoạch kinh doanh từ A-Z theo chuẩn quốc tế

bạn có biết Cách viết một kế hoạch kinh doanh từ A-Z theo chuẩn quốc tế ? [embeddoc url=”https://education.com.vn/wp-content/uploads/2019/07/Business-Plan.pdf” download=”all”] Các thành tố Business Plan Imentor.vn, Hệ sinh thái Khởi nghiệp EMI Bộ nhận diện Template Ecatalog Intro video Domain, web Posm Kế hoạch tài chính Đưa kế hoạch vào hành động Dự án dòng […]