Khóa học

Với mục tiêu giáo dục có thể xảy ra bất kỳ đâu, bất kỳ nơi nào, bất kỳ nền tảng hay kiến thức nào. Education Việt Nam cung cấp tri thức một cách linh hoạt dành cho mọi đối tượng.

Khóa học trực tuyến

Bạn có thể đăng ký khóa học ngay tại Online.Education.com.vn với các khóa học trực tuyến bất kỳ nơi nào, bất kỳ đâu

Khóa học 1-1

Khóa học đặc biệt dành cho các đối tượng mong muốn tiếp thu tri thức một cách nhanh chóng và ứng dụng được luôn.  Cùng các đối tượng khách hàng có kiến thức nền tảng tốt.

Khóa học Offline

Khóa học được tổ chức tại các địa điểm Offline cùng giáo viên cầm tay chỉ việc cho các học viên

Khóa học Skype

Khóa học 1-1 thực hiện trên nền tảng Online.