Cách đặt tên công ty trường tồn mãi mãi

Bạn có biết Cách đặt tên công ty trường tồn mãi mãi ?